Reglerna som började gälla 1 september är till för att minska korttidsfrånvaron. Det går till så att man räknar de anställdas frånvarotillfällen under ett år tillbaka. Om man har varit borta fyra gånger eller mer, ska det genomföras en rehabiliteringsutredning.

De nya reglerna ger också cheferna möjlighet att kräva sjukintyg från första dagen. Om reglerna inte följs har arbetsgivaren rätt att vidta disciplinära åtgärder, och i informationen till personalen sägs att ”olovlig frånvaro är grund för uppsägning”.

Personalchef Anne Skånberg försvarar :

– Tyngdpunkten ligger på rehabilitering. Vi är ganska bra på att rehabilitera långtidssjuka, nu vill vi bli bättre på att rehabilitera vid korttidssjukfrånvaro.

Vad säger du om kritiken om att ni jagar de sjuka och kräver intyg redan första dagen?

– Cheferna är ju inga doktorer. Intygen kan lägga grunden för bättre rehabiliteringsutredningar och få de anställda tillbaka till jobbet. Syftet är gott.

Kommunals sektionsordförande på Område Sahlgrenska, Hans Ekström, vill inte uttala sig om de nya rutinerna. Han anser inte att Kommunal har fått vara med och besluta.

– Vi har begärt överläggningar med arbetsgivarna på grund av brott mot samverkansavtalet. Innan överläggningarna är klara vill jag inte säga något.

Anne Skånberg håller inte med om kritiken om bristande samverkan.

De nya reglerna gäller inte hela Sahlgrenska, utan endast det som kallas ”Område Sahlgrenska”, 3 700 är anställda där, cirka 1 000 kommunalare.