Det är riktiga tag! Bort med det gamla och låt de unga nya skotten ta över. Hagtorn är en tålig och lätt föryngrad häckväxt och vanligast är rundhagtorn och amerikansk hagtorn.
För att häcken ska bli tät och fin efter föryngringsbeskärningen gäller det att inte ha för bråttom. Varje år släpper du nu upp den endast en eller ett par decimeter i höjd. Håll in sidoskotten ordentligt och se till så att basen blir något bredare än överkanten. Då når solljuset fram ordentligt och häcken ser inte ut att stjälpa. Beskär och ansa sedan häcken två gånger om året, först efter midsommar och sedan en hårdare formbeskärning på höstkanten.