Det är invänjning på Dungens förskola i Solna. Några mammor sitter bredvid sina små barn i sandlådan, de större barnen springer runt. En pojke leker med hästkastanjer som faller ner från de stora träden och en flicka gråter för att en annan flicka har slagit henne. Den gråtande flickan får tröst av Marie Landegren, barnskötare sedan mitten på 1980-talet. Förskolepersonalen känner till de flesta smittsamma barnsjukdomarna, berättar Marie Landegren men det här med tbc är något nytt, och hon medger att hon själv inte vet så mycket om sjukdomen.

— Vi har inte hunnit prata om det. Om tbc-smittan hörde vi dagen efter att vi hade personalmöte och kommer att ta upp det på nästa möte. Vi har instruktioner på de vanliga barnsjukdomarna som förkylning, feber, ögoninfektioner och sånt. Men eftersom detta med tbc inte hände på vårt daghem så är det ju inte akut. Och föräldrarna har inte varit oroliga heller.

Dungens förskola är en vanlig förskola med 60 barn på tre avdelningar. På varje avdelning jobbar tre personal. Marie Landegren berättar att man på Dungen, så som det är brukligt på förskolor, är noga med hygienen. I det ingår att lära barn att tvätta händerna och att personalen är noggrann med sin egen hygien. De tvättar händerna ofta, använder handskar vid blöjbyten och använder engångsskyddspapper under barnen när de byter blöjor.

På den drabbade förskolan i Bromma har alla barn och all personal som varit utsatta för smitta undersökts. Även föräldrar som varit i kontakt med den tuberkulossjuke kommer att testas. Av de 25 personer som haft nära kontakt med den tuberkulossjuke under längre period är 11 sannolikt smittade. Men ingen av dessa personer har en aktiv, smittsam sjukdom utan betraktas som friska. Av de 61 barn som testades den 30 augusti hittades inga smittade barn, förutom två som redan påbörjat behandling. Personalen på förskolan i Bromma har inte velat vara med i en intervju i Kommunalarbetaren. De låter hälsa att det är mycket svårt att prata om det så nära inpå och att de drabbats på många plan. Marie Landegren säger att hon verkligen förstår personalen där.

— Jag känner starkt för personalen. Det här är en stor sorg för dem och de måste få återhämta sig. När sånt händer fokuserar man på barnen och föräldrarna men personalens utsatthet tänker man sällan på.

Att förskolepersonalen får gå på kurser för att lära sig om att skydda barnen mot olyckor är bra. Men det är dags för förskolepersonalen att lära sig mera om barnsjukdomar, anser hon.

— Trots att vi inte har drabbats av allvarliga barnsjukdomar på den här förskolan är det viktigt att känna till olika sjukdomar. Det är också viktigt att lära sig hur man blir ett gott stöd till föräldrar vars barn drabbas. Vi behöver dessutom lära oss att hantera den sorg som uppstår när ett barn blir sjukt i annat än i smittsamma sjukdomar som till exempel barncancer, säger Marie Landegren. 

Fotnot: Uppgifter om förskolan i Bromma har hämtats från Smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting.
Socialstyrelsens allmäna rekommendationer för att undvika smittsamma sjukdomar på förskolor finns att hämta på www.socialstyrelsen.se