Att man varit sjukskriven är enligt de centrala löneavtalen ingen anledning till att man inte ska få någon löneökning. I de lokala avtalen regleras också vilka villkor som gäller för att man ska få mer i lön och när.

Arbetsgivaren och facket lokalt kommer överens om hur avtalet ska se ut. Det bästa du kan göra är att vända dig till förbundets lokala sektion för att få besked om vad som krävs för att man ska få löneförhöjning.