Stängda lekplatser

Brustna gungor och glaskross

Fåglarnas tystnad