Blå ögon svävar

Långt borta blommar jorden

Tid ur rum i tid