Anställda får ofta lönen retroaktivt från det datum det nya avtalet börjar gälla. Det händer att arbetsgivaren väljer att kompensera även sjukskrivna och föräldralediga. Men enligt reglerna ska ersättningen räknas upp från det datum förhandlingarna blivit klara.

Kommunal föreslår i en motion till LO:s representantskap i oktober att LO ska verka för att reglerna ändras. Även den sjukpenningsgrundande inkomsten ska kunna höjas retroraktivt, anser förbundet.