Jämtlands Räddningstjänstförbund fick se sin budget minska när Strömsund, Östersund och Krokoms kommuner sagt sitt. Det var inget annat att göra än att dra ner. I Hoting minskades antalet brandmän från tre till två. Och då sa nio deltidare upp sig och några nya har inte gått att få.

Hotagen är en del av norra Krokoms Kommun med stor del turism, hotell och stugbyar, främst under vintersäsongen och ett 30-tal företag,
kraftstationer och samtliga står i dag utan någon fungerande räddningstjänst. Närmaste brandkår har åtta mil till att köra till Hotagen.

Ingen reagerade först från Räddningsförbundet eller kommunen när uppsägningarna kom.

Men när Krokoms kommun insåg allvaret backade man och sa sig vara villig att skjuta till 500.000 kronor för att få tillbaka räddningstjänsten.

— Det räcker inte. För att vi ska komma tillbaka ska vi ha samma bemanning som tidigare då det var ett befäl och två brandmän. Vi kan inte acceptera bara en brandman utöver befälet, säger Oddvar Gabrielsson, brandförman i deltidsbrandkåren.

— Det här drabbar också vår insatsstyrka IVPA — I väntan på ambulans — som har kunnat ryckt ut vid trafikolyckor och hjälpa skadade innan ambulans hinner anlända från större orter, säger Oddvar.

— En brandman och en förman kan inte ensamma klara jobbet vid en svår olycka, säger Karin Fålmar, undersköterska och rökdykare vid räddningstjänsten.

— Då får de skadade ligga en timme och vänta på ambulans från Östersund, eller en halvtimme på helikopter.

— Om vi ska återta våra tjänster ska vi ha samma bemanning som tidigare, säger deltidsbrandförman Oddvar Gabrielsson.