Men varför har kommunerna i Gävleborgs län landets lägsta undersköterskelöner?

— Till en del beror det nog på tillgång och efterfrågan. Vi har inga problem att rekrytera vårdpersonal. Där skiljer vi oss nog mot Stockholmsområdet, svarar han.

Bert Wandin får frågan om det är rättvist att lönen för samma arbetsuppgifter är betydligt lägre i hans kommun.

— Som personalchef i Söderhamn kan jag inte påverka lönebildningen i Bollnäs.

Du kan påverka lönerna i din kommun?

— Det är inte lätt att jämföra eftersom innehållet i arbetsuppgifterna kan vara olika.

Men har undersköterskor i Gävleborgs län mindre kvalificerade arbetsuppgifter?

— Nej, det tror jag inte.

— Jag kan tänka mig att kostnadsläget för boende och annat är högre i de största kommunerna. Antagligen har lönerna följt med.

Marianne Eng som är med i Kommunals styrelse i Söderhamn reagerar på ett motsatt sätt på vår undersökning:

— Skillnaderna är verkligen stora. Kanske borde vi inför kommande löneförhandlingar också jämföra oss med kommuner utanför länet. Cheferna brukar säga att vi ligger bra till men jämför då med länets kommuner.

Hon menar också att det här måste tas upp både i den fackliga länsavdelningen och Kommunal centralt.

— Att man ställer högre krav centralt eftersom vi som lokalt fack inte har mycket att sätta emot när kommunen oftast gör tak av avtalets golv.