Undersköterskorna här har olika individuella löner och få vet vad arbetskamraterna tjänar. Medellönen är 16 794. När vi visar upp lönejämförelsen med Järfällas medellön på 18 610 kronor blir första reaktionen:

— Det är bedrövligt, vi undersköterskor i olika kommuner borde inte ha så olika lön, säger Anna-Lena Eriksson efter ett tag.

— Ja, ungefär lika mycket betalt borde det vara, säger Mia Petersén.

De ser den låga lönen som en nedvärdering.

Flera gånger återkommer spontant kommentaren: ” det här jobbet kommer jag aldrig att rekommendera till mitt barn”.

— Vi är vana med att det bara är så här, men hur ska man kunna rekrytera unga? undrar Carina Forsberg-Fryklund.

Emma Lind, som just har utbildat sig till undersköterska, är sommarvikarie här. Men hon är mycket tveksam om det blir någon fortsättning inom yrket. Tanken att flytta från Söderhamn är påtaglig:

— Det är klart att lönens storlek spelar en viktig roll.

Jag frågar om den som jobbar för en storstadskommun ska tjäna mer eftersom det kanske är dyrare att bo där. De har en viss förståelse för den tanken, men undrar hur stor en rimlig skillnad i så fall är.

Förhoppningarna på förändring från kommunen är minimala:

— Söderhamn har alltid legat lågt i löner. Ska något ske, så att vi blir lika mycket värda som på annat håll, måste någon ta ansvar högre upp, säger Inger Draegert.