I hälsingekommunen Söderhamn tjänar både undersköterskor och anläggningsarbetare tusenlappar mindre än i Stockholmsförorten Järfälla.

I båda kommunerna har undersköterskan lägre lön än gatuarbetaren. Men undersköterskan i Järfälla tjänar 1 200 kronor mer än anläggningsjobbaren i Söderhamn.

Jämförelsen är bara ett exempel på vad vår undersökning visar: samma jobb betalas allt mer olika i landet. Och klyftorna har vuxit snabbt.

Undersköterskorna är en av de stora yrkesgrupperna där löneklyftorna har ökat drastiskt. Skillnaden mellan Stockholms län och Gävleborgs län är nu 1 700 kronor. Skillnaden mellan bästa och sämsta län har mer än fördubblats på bara fyra år.

Lönegapet finns inte bara mellan storstäder och andra kommuner. Uppe i Norrbotten finns landets bättre löner. Ett köksbiträde där tjänar nästan en tusenlapp mer än i Västmanland.

Den statistik som vi har bearbetat gäller kommunerna. Mycket talar för att en del anställda i kommunala bolag, liksom i Söderhamn, har haft en bättre löneutveckling.

Lönestatistik visar att kvinnor som jobbar för kommun i genomsnitt har en lönenivå 700 kronor under männens. Vår undersökning visar att bakom den siffran finns en verklighet med väldigt stora löneskillnader. En verklighet där även många med typiska mansjobb tjänar betydligt sämre än kvinnor inom vård- och omsorgen i andra kommuner.

Samtalen med kommunalarna i Järfälla och Söderhamn visar på samstämmiga åsikter:

• Så här stora klyftor får det inte vara mellan kommunerna.

• Kommunala löner är på tok för låga jämfört med andra jobb på arbetsmarknaden – såväl i Järfälla som i Söderhamn.

Fotnot: Vi har jämfört medellönen för samma kommunala jobb i landets olika län. Fakta har vi fått från Statistiska centralbyråns databas. För att få en rättvis jämförelse har vi rensat bort rörliga lönetillägg som exempelvis ob.
Jämförelse mellan Söderhamn, i Gävleborgs län, och Järfälla, i Stockholms län, bygger på siffror från respektive kommun.