Jag försökte förklara att inte alla muslimer går till moskén. Men det visade sig att hans kompisar besöker moskén varje vecka och de ifrågasätter om han är en riktig muslim. Numera kommer han ofta med frågor om islam och uttrycker sig även föraktfullt om kristna. När vi ställs inför sådana problem, trots att vår son går i en vanlig kommunal skola, undrar vi varifrån vår sons lekkamrater får sina fördomsfulla åsikter och vilken roll de religiösa friskolorna spelar i detta sammanhang.

Jag är nämligen inte alls förvånad över radioprogrammet Kalibers avslöjande att islamiska friskolor i Sverige blir erbjudna ekonomiskt stöd av de våldsamma wahhabistiska organisationerna i Saudiarabien. Detta har länge varit känt bland muslimer i Sverige. Wahhabisterna vill att alla muslimer ska leva som profeten Mohammed gjorde på 600-talet. Koranen får inte under några omständigheter tolkas utifrån hur samhället ser ut idag. Via sitt inflytande över friskolorna kan de införa krav på heltäckande klädsel för flickor och förbjuda all kontakt mellan pojkar och flickor. Detta är orsaken till att många sekulariserade muslimer varit starkt kritiska till religiösa friskolor.

Sedan borgarna, under sin regeringstid 1991-1994, införde skolpengen och friskolornas antal ökade kraftigt har många sett med oro på skolans utveckling. Moderaterna motiverade skolpengen med att föräldrarna borde ha frihet att själva välja skola för sina barn. Men vilken valfrihet har barnen när deras föräldrar nu kan hålla dem isolerade i religiösa eller etniska skolor under hela deras uppväxt? I ett demokratiskt samhälle kan vuxna människor fritt välja att tillhöra extrema grupper. Men alla barn måste lära sig att respektera människor av olika trosriktningar. Även barn till kristna eller muslimska fanatiker behöver lära sig att det finns andra värderingar i samhället. Ett skolsystem där muslimska och kristna barn går i skilda skolor kan inte skapa annat än oförståelse och motsättningar mellan olika religioner.

Socialdemokraterna var till att börja med kritiska mot friskolor med andra motiv än pedagogisk nydaning, men tycks under sin egen mandatperiod ha resignerat. Möjligen kan detta förklaras av att friskolornas kritiker — socialdemokrater och vänsterpartister — inte har majoritet i riksdagen.

Efter Kalibers avslöjanden förklarade emellertid skolminister Ibrahim Baylan att han nu skulle begära att Skolverket undersöker saken. Detta är ett bra första steg, men ännu viktigare är att Baylan därefter samlar mod att driva kravet att religiösa skolor inte ska finansieras med skattemedel.

Cheko Pekgul är socialdemokrat och frilansskribent. Tidigare har han bland annat jobbat som hemspråkslärare och städare.