Förslaget i Kent Härstedts utredning är sänkning med 40 procent på sprit och 30 procent på vin och öl. Funderas det på motsvarande sänkning av tobaksskatten för att rädda den inhemska försäljningen och motverka smuggling? Argumenten borde vara desamma.

Alkoholrelaterade olyckor och våldsbrott ökar i Sverige. Inte minst familjemisshandel och den misär som följer i fyllans spår. Sverige borde bekymra sig mer om det än om Systembolagets försäljningssiffror.

EU dränks i alkohol och problemen löses inte av att lägga sig platt utan genom att stå upp och värna folkhälsan med minskade införselkvoter, aktivt EU-arbete och bibehållen prispolitik.