Det 25 månader långa avtalet som Kommunals förbundsstyrelse godkände på tisdagen innebär ett löneutrymme på 2:97 kronor i timmen under det första avtalsåret. Under det andra året höjs lönerna utifrån ett utrymme på 2:91 kronor i timmen.

Avtalet följer i princip avtalet med kommuner och landsting. Löneökningarna motsvarar de 510 kronor i månaden respektive 500 kronor som finns i det centrala avtalet på kommun- och landstingssidan, räknat på heltid.

— Det här avtalet är lika bra som de andra. Det är värdefullt för de personliga assistenterna med de här löneökningarna, säger ombudsman Lena Retzius, Kommunals förhandlare.

KFS säger också att de är nöjda med avtalet.

— Det är bra att det inte hamnade på någon annan nivå än vad våra konkurrerande arbetsgivarorganisationer har, säger förhandlingschefen på KFS, Erik Ackebo.

Till skillnad från i en del andra avtal fick Kommunal inte igenom lägstlöner, inte heller yrkandet på att grunden i avtalet ska vara tillsvidareanställning på heltid gick igenom. Det blir även i detta avtal visstidsanställningar.

Ett krav som däremot gick igenom var en något förlängd uppsägningstid från arbetsgivarens sida då uppdraget upphör. Från och med den 1 september gäller:

• Vid kortare anställningstid än 3 månader är det 14 dagars uppsägningstid.

• Efter tre månaders anställningstid är uppsägningstiden en månad.

Avtalet berör cirka 1 800 av Kommunals medlemmar.