Det sägs att mörker äter ljus,

men äter inte ljus mörker i samma stund?

Som det svartaste björnbär i en tallrik djupvit grädde

vid minnet av en stilla promenad på Masthuggsberget

en gång för länge sen…