Livsgnista över horisonten

himlafenomen?

Livlighetstecken

ännu inte jordslagna?

Du lever som du lever

slutdomen vakar över dig

Lev väl och det må gå dig väl

slarva inte med livet!

Om du blir tillräckligt gammal

om du överlever ditt nu utmätta liv

Då vet du äntligt,

vad jag menat har.