Moderaternas planer att ändra Lex Britannia leder till diskriminering-light. Det är orimligt. Men jag noterar deras mjukare linje i arbetsrätten. Nu står centern och folkpartiet längst till höger i dessa frågor, menar Erland Olausson.

Han tycker att moderaternas Lex Britannia får orimliga konsekvenser.

– Tänk en kvinna som inte får jobbet för att hon vägrar att ta anställning för 20 kronor i timmen. Hon kommer aldrig att få rätt i domstol om hon anser sig diskriminerad för detta, säger han.

Erland Olausson menar att arbetsdomstolen får en omöjlig roll om den ska avgöra om en konflikt är rimlig eller inte.

– I praktiken blir domstolen lönesättande. Det går inte ihop med rollen att vara tvistelösare mellan parterna utifrån de regler, avtal och lagar som gäller.

I andra länder där en proportionalitetsregel finns prövar domstolarna om konflikter är rimliga eller inte.

– Men de länderna har inte vårt system där fack och arbetsgivare tecknar avtal utan inblandning av lagstiftaren, säger Erland Olausson.

Moderaternas talesman i ekonomiska frågor, Mikael Odenberg, säger i en intervju i Kommunalarbetataren.se att Lex Britannia ska finnas kvar i begränsad form om moderaterna får bestämma.

Lagen ger fackliga organisationer rätt att med stridsåtgärder tvinga utländska företag att skriva på svenska kollektivavtal. Mikael Odenberg vill att lagen kompletteras med en proportionalitetsregel som hindrar orimliga konflikter.

Han nämner Byggnads blockad i Waxholm som ett exempel. Men han tycker att det är rimligt att exempelvis stoppa företag som utnyttjar slovakiska arbetare för tio kronor i timmen sju dagar i veckan. Mikael Odenberg kallar sådana anställningsvillkor för rovdrift.

Erland Olauson säger sig vilja tro på att moderatledningen nu väljer en ny framtoning i frågor om arbetsrätten.

– Av taktiska skäl vill de inte ta strider med fackföreningsrörelsen inför valet. Vi måste tro dem på deras ord att de inte har planer på att rasera arbetsrätten under nästa mandatperiod.
Problemet är vad som händer i en regering där moderaterna ska samarbeta med de övriga borgerliga partierna, säger Erland Olausson.

Han tror att det kan bli svårt för partiledningen att stå emot när centern och folkpartiet vill minska fackets styrka och de anställdas trygghet och inflytande. Det finns ju en stor minoritet inom moderaterna som stöder en sådan politik.

– Men jag har noterat den nya linjen stämman beslutade om och ska utvärdera den. Jag ser det som ett erkännande av fackföreningsrörelsens styrka att moderatledningen av taktiska skäl nu vill undvika strider med oss, säger Erland Olausson.