I sitt inledningstal vid moderaternas stämma i Örebro förklarade Fredrik Reinfeldt att han inte vill ta striden om arbetsrätten med socialdemokraterna.
Det viktiga för honom är att sänka ersättningar och bidrag till arbetslösa och sjuka så att det lönar sig mer att arbeta.

För detta fick han stående applåder av stämmoombuden. Men det finns kritik bland ombuden om att moderaterna har backat för mycket när det gäller skattesänkningar och arbetsrätt.

Majoriteten av ombuden sluter ändå upp bakom den nya politiken som gör att moderaterna har medvind i väljaropinionen.

Fredrik Reinfeldt vill ändå inte garantera att moderaternas nya politik också blir den som partiet står för i en eventuell borgerlig regering nästa höst.

Moderaterna, centern, folkpartiet och kristdemokraterna har lovat varandra att inte komma med löften om säga nej till olika politiska förslag som något av dessa partier driver.

Centern, folkpartiet och kristdemokraterna vill ha försämringar av anställningsskyddet och medbestämmandet samt begränsad konflikträtt för facket.

Fredrik Reinfeldt vill inte lova att han kommer att försöka stoppa sådana förslag.

– Jag kan inte binda en borgerlig regering när det gäller arbetsrätten. Jag kan bara försäkra att jag inte tycker att arbetsrätten ska ändras om det inte finns samförstånd om detta med fack och arbetsgivare. Annars skulle jag inte stå här och säga just detta, säger han.

LO varnar för att sänkta bidrag och ersättningar, höjd a-kasseavgift samt avskaffat skatteavdrag för fackavgiften har samma effekt som moderaternas gamla linje. Folk blir rädda om jobben och vågar inte vara obekväma samtidigt som facket försvagas därför att färre anser sig ha råd att vara medlemmar.

– Den kritiken har jag svårt att ta på allvar. Socialdemokraterna försöker mana fram ett moderatspöke. Det behövs för att försöka mobilisera de egna medlemmarna. Men socialdemokraterna är fega som samtidigt inte berättar att vi vill sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare, säger han.

Fredrik Reinfeldt kan inte förstå varför just fackavgiften ska ha en särställning och ha skatteavdrag.

– Folk har ju andra utgifter som kan anses vara minst lika nödvändiga men som de inte för göra avdrag för. Ingen får till exempel göra avdrag för medlemsavgiften till moderaterna, förklarar han.

Om de borgerliga vinner nästa års val så kommer den regeringen att föra Sveriges talan inför EG-domstolen när Waxholmsfallet tas upp där. Frågan gäller bland annat lagen som ger rätt till fackliga stridsåtgärder mot utländska företag som inte har tecknat svenska kollektivavtal.

Fredrik Reinfeldt vill inte svara på om han tycker att en borgerlig regering ska försvara Lex Britannia när EG-domstolen ska pröva om den lagen strider mot EU-rätten eller inte.

– Jag hoppas att svenska fack och arbetsgivare då redan har kommit överens om vad som ska gälla när utländska företag är verksamma i Sverige, säger han undvikande.

Fredrik Reinfeldt tycker att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Men han vill som borgerlig statsminister arbeta för ett tjänstedirektiv med ursprungslandsprincipen. Det skulle medföra att svenska fack inte kan kräva svenska kollektivavtal när utländska tjänsteföretag är verksamma i Sverige.

– Sverige behöver ett tjänstedirektiv. Det är bra för tillväxten och jobben i vårt land. Det är inte möjligt att genomföra en inre marknad för tjänster utan ursprungslandsprincip, säger Fredrik Reinfeldt.