Bakom förslaget står alla regeringspartierna s, v och mp. De anser att hållningen av mink i burar inte uppfyller djurskyddslagens krav på att djur ska kunna utöva sina naturliga behov.

Tidigare har England och Österrike beslutat om förbud för minkuppfödning till päls och debatt pågår i Holland.

I Sverige berörs drygt 230 personer på 180 pälsfarmer av den skärpta lagen. 2009 ska allt vara borta om s,v och mp får som de vill. De som väljer att sluta ska kompenseras med pengar.

Moderaterna, centern och folkpartiet vill däremot behålla pälsfarmningen. De anser inte att beslutet står på vetenskapligt grund utan bara av ett tyckande. Vinner de valet ska beslutet rivas upp.

I ett yttrande till regeringen i januari 2004 instämde Kommunal i att minkfarmarna måste bort om inte djurskyddslagens krav kan tillgodoses.