Arbetsmiljöupplysningen, ”Sveriges samlade kunskap om arbetsLiv & Hälsa” har nu utökat sin hemsida med artiklar om sömn och återhämtning. De handlar om bland annat natt- och skiftarbete och hur man på arbetsplatsen kan ge utrymme för reflektion.

www.arbetsmiljoupplysningen.se