Undantag finns dock: en nödsituation kan kräva att en ledare fattar ett raskt beslut.

Boken ”Samspel i grupp” av Björn Nilsson tar upp det psykologiska spelet mellan människor i en grupp och redovisar teser från en rad forskare. Han går bland annat igenom rollfördelning och maktmönster samt olika faser i en grupps utveckling. Han tar också upp betydelsen av normer, vilka åsikter som är accepterade i en grupp.

I en grupp där normen är att tycka lika, till exempel inom politiken eller i det militära finns en risk för riktigt dåliga beslut. Björn Nilsson nämner USA-regeringens beslut att invadera Kuba på 1960-talet och beslutet att trappa upp Vietnamkriget som exempel på ”gruppkonformt tänkande”.

Ingen i gruppen skulle ha fattat dessa beslut på egen hand. I efterhand är det flera som ångrar beslutet.

Gruppledare bör vara väl insatta i de psykologiska mekanismer som styr grupper. Det är inte alltid det går att lösa problem rationellt. Många känslor är inblandade, snabba lösningar som bygger på förutfattade meningar är inte ovanliga.
En effektiv gruppledare bör göra som en boxare, följa med i motståndarens rörelse och utnyttja den. Det innebär att fånga upp det som sker i gruppen, tolka deltagarnas behov och utifrån detta styra gruppen mot dess mål.

En intressant bok för alla som ingår i en arbetsgrupp, både ledare och fotfolk.

Björn Nilsson

Samspel i grupp

(Studentlitteratur)