— Vi väntar oss att få ett bra underlag för den rapport som ska skrivas och lämnas till förbundsmötet nästa år, där vi ska ta ställning till hur vi ska se på arbetstidsfrågan. Ska vi behålla kravet om 30 timmars arbetsvecka? säger Åke Lundström, projektsekreterare i arbetsgruppen för ”dialogen”.

Varför behöver Kommunals nuvarande målsättning om 30-timmarsvecka förändras?

– Det vet vi inte om vi ska förändra den. Vi ska föra ett resonemang om det. Vi kan se att det är svårt att nå 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Det är ett tag sen vi beslutade om principen om 30-timmarsvecka.

Vad händer om medlemmarna entydigt står fast vid att målet ska vara 30-timmarsvecka?

— Då får förbundsmötet ta ställning till det kravet och utforma en politik utifrån det.

Går det att få några entydiga svar från medlemmarna? Är det inte väldigt individuellt hur man ser på arbetstid?

— Jag tror inte att vi redan nu ska skriva fast något. Nu får vi se hur medlemmarna ser på frågan om arbetstider.

Hur många ska vara med?

— Målet är att över 30 000 medlemmar ska vara med. Projektet pågår under ganska lång tid, ända fram till mitten på oktober. Dialogen ska kunna ske under ganska enkla former. Det här kan ett arbetsplatsombud klara av själv att hålla i på sin arbetsplats. Man behöver inte ha en massa förkunskaper.

Går det att fylla i enkäten utan att vara med på någon form av möte?

— Nej vi sätter inte ut den i Kommunalarbetaren eller något liknande. Utan vi vill att man ska engagera sig på arbetsplatsen i en dialog. Sen kan det se lite olika ut hur avdelningarna lägger upp det här.

Hur går man till väga om man vill vara med och diskutera och svara på de här frågorna?

— Då ska man vända sig till sin sektion.