Ett sätt att få fart på dem som nu lever på bidrag är att försämra arbetslöshetsersättningen, tycker folkpartiet. Moderaterna och centern kräver att partiet även går med på sänkt sjukersättning. Men folkpartiet vill hellre ha hårdare tag mot fusket av dem som kan arbeta men som låtsas vara sjuka och får bidrag för det.

Sänkt sjukersättning eller inte diskuteras nu i den borgerliga alliansen som vill ta över regeringsmakten efter valet i september 2006.

Folkpartiets landsmöte i Göteborg beslutade att lagen om anställningsskydd måste ändras. Det gäller bland annat turordningsreglerna som säger att den med kortast anställningstid får gå först om arbetsgivaren säger upp anställda.

I dag har de som har fyllt 45 år ett extra skydd. De får räkna alla anställningsmånader efter 45-årsdagen dubbelt, men max 60 sådana extra anställningsmånader. Folkpartiet vill ta bort detta äldreskydd. Motiveringen är att arbetsgivaren lättare anställer äldre om det inte blir för svårt att bli av med dem i framtiden.

Flera av punkterna i den liberala arbetsrätten riktar sig mot fackets möjligheter att försvara medlemmarnas intressen.
Folkpartiet vill ändra i medbestämmandelagen så att fackets tolkningsföreträde försvinner — arbetsgivarens ståndpunkt ska i alla lägen gälla tills arbetsdomstolen har avgjort frågan.

Fackliga stridsåtgärder mot enmans och familjeföretag ska förbjudas enligt partiet.

Den liberala arbetsrätten vill också ha en proportionalitetsregel som gör det möjligt att förbjuda fackliga stridsåtgärder som är för kraftiga eller omfattande i förhållande till vad konflikten handlar om.

Folkpartiet vill ha en ny arbetstidslag som gör det lättare för arbetsgivaren att tvinga de anställda att jobba när det passar honom.

Enligt de fackliga organisationerna leder förslagen till att folk tvingas söka jobb med lägre lön och sämre anställningsvillkor än nu.

Det håller inte Lars Leijonborg med om.

— Jag tror att våra förslag får marginell effekt på lönerna. Vi förespråkar inte någon lönedumping. Vi vill att de anställda ska ha bra betalt, säger han till Kommunalarbetaren.

LO:s avtalssekreterare Erland Olauson menar att folkpartiets förslag är en attack mot alla arbetande i Sverige.

– Förslagen är ett rent frieri till småföretagarna. Men den inte minst allvarliga konsekvensen blir att oseriösa företag utan kollektivavtal och med låga löner ges möjlighet att konkurrera ut seriösa företagare, säger han.

Enligt Erland Olauson är det kvinnor som drabbas värst.

— Deras otrygga anställningar kommer att öka markant och sätta dem i en ännu svårare situation när det gäller valet mellan arbete och barn. Kan det verkligen vara ett mål för folkpartiet, undrar han.