Papegojan upprepar allt

upprepar allt vad du säger

Förstår papegojan allt?

förstår den?

Mänskliga papegojor finns,

upprepar, upprepar…

förstår de verkligen allt?

allt vad de hört…

En fråga utan svar

men mänskliga papegojor har vi sett,

både sett och hört

allt sedan historiens ungdom…