Det lilla barnet tittar upp

ser på dig med tillitsfull blick

litar på dig

lägger all sin trygghet i din famn

Svik då aldrig!