Det går också bra att svara på enkäten på LO:s hemsida på nätet. Fram till den 30 november ligger enkäten ute för att sedan sammanställas till någon form av ”inför valet”-rapport.

Medlemmarna ombeds att svara på 30 olika frågor.

Är det någon fråga som är viktigare än någon annan i enkäten?

— Kollektivavtalsfrågorna har vi tagit upp här, trots att det egentligen inte är en politisk fråga. Men det blir en politisk fråga ifall någon får för sig att man ska tafsa på kollektivavtalen. Det tror vi kommer att bli en viktig fråga, säger Claes-Göran Enman, LO:s blivande valledare.

http://val2006.lo.se är adressen för den som vill svara på enkäten elektroniskt. Det går, också bra med www.lo.se och sedan klicka sig fram till ”valet är ditt”