Dova grymtanden ackompanjerar den moderne svinaherdens slit

Nyfikna ögon ser djupsinnigt på den smutsgröna hinken som lovar mer än vad den kan hålla

Han är ingen svinaherde heller, även om det står så i en nytryckt bok

som man kan köpa för fyrahundraåttio Euro

Dova grymtanden ackompanjerar den ihärdiga hemsamariten i sitt värv

Upphetsade ögon ser maniskt ned på hennes mun som roterar runt pålen i nästan trehundrasextio grader

Hon är ingen hemsamarit, även om det står i en nytryckt bok

som man kan köpa för fyrahundraåttio Euro

Dova grymtanden ackompanjerar poeten i hans skrivande

Nyfikna ögon ser djupsinnigt på den skarpa texten som står i kontrast till författarens trötta ögon

Han är varken poet eller författare, men skriva måste han, även om det aldrig kommer att publiceras

om han så betalade fyrahundraåttio Euro

Dova grymtanden ackompanjerar läsaren som mödosamt betar av den text som skalden lagt fram på hans bord

Nyfikna ögon ser djupsinnigt på hans oljemålningar som visar mer än vad de bör

Mannen är ingen kännare, men vill inte såra en redan sårad

och gräver istället fram sin plånbok och ger honom fyrahundraåttio Euro

Svinaherde, hemsamarit, poet i en och samma bok.

KÖP NU!

Melins bokförlag

Box 9516

765 34 Kil

Ett slick på kuvertet, och allt tar en ny vändning

Dova grymtanden ackompanjerar kassaapparaten som hugger stora jack i deras ekonomi

Nyfikna ögon längtar efter att få läsa alster av hemmasonen som blev skald