Miljöpartiet ansluter sig till de borgerliga partiernas krav. Även vänsterpartiet är på samma linje.

— Det finns inga fördelar med att kommunerna är inblandade i finansieringen av assistansen, säger miljöpartiets äldre- och handikappolitiskt ansvarige Magnus Johansson.

Vänsterpartiet har kongressbeslut på att staten ska ta över hela det finansiella ansvaret för assistansen. De borgerliga partierna har länge krävt att staten ska ta ansvar för alla LSS-kostnader, inte bara dem som gäller personlig assistans.

I dag bekostas assistans upp till 20 timmar per vecka utav kommunerna, något som kritiserats hårt med jämna mellanrum av Sveriges kommuner och landsting). Först efter de 20 timmarna utgår assistansersättning från staten.

Sammantaget kostar detta kommunerna mer än 4 miljarder kronor årligen.

Initiativet i socialutskottet kommer förmodligen att leda till att den pågående utredningen om assistansen, den så kallade Assistanskommittén, får nya direktiv.

— Vi vill ha ett tilläggsdirektiv till kommittén, säger Magnus Johansson.

Om staten skulle få hela ansvaret för kostnaderna innebär det inte några skillnader i anställningsform för de kommunanställda personliga assistenterna.