Livskraft, dominokraft

Stå upp! Se upp!

faller en faller alla…

Enade vi stå,

enade vi falla?

Livsöverlevnad stark

alla faller inte samtidigt, nej!

Stå upp! Se upp!

Fall ej, fall ej!

Överlev över

under undergångstid

Lev över, lev över!

Stå upp, se upp!