Lyftkransterapi strävande uppåt

stigande rakt mot himlavalvet

Nedstämda gruppdeltagare

gripande efter livgivande ljus.

Terapiberoende gestalter

i hopp om frälsning

Olycksaliga medborgare

sökande meningsfullhetens ljus.