Vilken status ett arbete har syns på lönen. Kommunal pekar på att det finns studier som visar att både pojkar och flickor är intresserade av att arbeta med barn.

”Varför välja ett arbete där jag som pojke blir betraktad som udda och dessutom får dåligt betalt, skriver Kommunal i sitt yttrande.” Kommunal skulle önska att delegationen närmare undersöker varför så få män söker sig till jobb i förskolan.

Delbetänkandet föreslår att endast kommuner som lägger 15 procent av pengarna på utbildning om jämställdhet, ska få statsbidrag för kvalitetshöjning i förskolan.

Kommunal instämmer men påpekar vikten av att åtgärderna kommer all förskolepersonal till del.

”Genomgående är känslan när man läser betänkandet att allt i första hand handlar om förskollärare”, skriver Kommunal.

Kommunal ställer sig frågande till delbetänkandets titel: ”Den könade förskolan — om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete”.

Ordet ”könad” är för de flesta ett helt okänt ord som borde kunna bytas ut, anser Ylva Thörn, Birthe Josephson och Annelie Karlgren som skrivit under Kommunals remissyttrande.

Läs mer på www.kommunal.se och www.regeringen.se
(Skriv in betänkandets namn)