Det är ingen lätt situation att bli mobbad på jobbet. Tyvärr har det ofta visat sig att det inte blir lättare om man anmäler saken. Det är rätt att göra en anmälan, men det tycks vara svårt att hantera mobbningen som en följd av konkreta arbetsmiljöproblem.
Mobbning på en arbetsplats är nämligen ett tecken på att de som jobbar där inte trivs och det handlar oftast om problem i ledning och organisation. Att utse en syndabock kan ”svetsa samman” en splittrad grupp, så att de har något att enas omkring och prata om. Med andra ord, mobbningen blir det man ägnar kraft åt i stället för att försöka lösa de grundläggande problemen. Det är oftast fler än en, som lockas med i mobbningen. Problemen växer och alla mår allt sämre. Allra svårast är det när chefen mobbar. Då vågar väldigt få ta ställning för syndabocken.

Det är svårt för den mobbade att ändra på den negativa inställningen mot en själv. Den som anmäler problemen ses dessutom som en svikare mot gruppens krav på lojalitet. Man kan till slut få alla emot sig och ord står mot ord. Förr eller senare får de flesta mobbade allvarliga problem med hälsan om de inte snabbt kommer ur situationen. Att söka och få annat jobb, om man har en chans till det, kan i många fall vara en ren räddning!

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar och måste se till att verksamheten fortsätter. Därför löser man vanligen mobbningsproblem genom att syndabocken erbjuds en omplacering. Om erbjudandet är hyggligt är det också en bra lösning för denne, även om det kan kännas orättvist. Det är mycket värre att stanna kvar och så småningom brytas ned som människa. Oändligt många i västvärlden är långtidssjukskrivna och förtidspensionerade på grund av mobbning på jobbet.