Det är semestertider och det pratas om semestern. Ännu mer pratas det om vad man har gjort under semestern till hösten. För dem som inte har tillgång till fritidshus eller kan åka bort ett tag kan sommaren kännas som ett misslyckande, berättar Sven Nelander, utredare på LO om LO:s årliga semesterapport.

– Semestern är kanske mer än något annat en tydlig klassfråga och en tydlig klassmarkör, säger Sven Nelander.

LO har undersökt medlemmarnas semestermöjligheter sedan mitten på 1980-talet. De har tittat dels på tillgången till fritidshus, dels på möjligheterna att kunna resa bort.

– Det fanns en tydlig positiv utveckling mellan 1997 och 2002. När det var som bäst hade andelen som hade semester hemma sjunkit till 24 procent.

Idag stannar nästan var tredje kommunalare hemma under sin semester. Sedan 2002 har andelen LO-medlemmar som inte åker bort ökat till 29 procent. För kommunalare ligger den siffran på 30 procent. Den tydliga försämringen kan enbart kopplas till arbetsmarknaden, anser Sven Nelander.

– Arbetsmarknaden har försämrats tydligt. Den öppna arbetslösheten har ökat likaså den ofrivilliga deltidsarbetslösheten och visstidsanställningarna. En halv miljon svenskar har tillfälliga anställningar idag. 150 000 av dem är behovs- eller visstidsanställda. Otrygghet i inkomst och arbete är kanske den viktigaste faktorn. Hur ska man åka på semester om man inte vet om det finns ett jobb att komma tillbaka till eller inte?

– Under semestertider blir klassamhället och de mycket stora skillnaderna i möjligheter att kunna göra olika saker blir tydligt- de som har råd och de som inte har råd, enligt Sven Nelander.

– Att kunna avsätta pengar för semester är en viktig välfärdsfråga, säger Sven Nelander.