Almega, arbetsgivarnas organisation, har beställt en utredning från Konjunkturinstitutet. Enligt utredningen skulle ett skatteavdrag på 50 procent kunna skapa 3000, 10000 eller
18800 nya jobb.

– Det är ingen dålig utredning, säger Rolf Andersson men tillägger:

– Den innehåller dock en mycket viktig brasklapp: Beräkningarna är osäkra och resultaten styrs av vilka antaganden som gjorts.

Rolf Andersson anser, att om syftet är att skapa mer sysselsättning, skulle man ha en allmän sänkning av skatten på allt arbete. Det finns ingen anledning att styra konsumtionen till förmån för just hushållstjänster. I Finland är vinnarna dessutom höginkomsttagarna.

Kommunal tycker att det är bättre att satsa på att människor över 80 år, som bor hemma, kan köpa hushållstjänster till lägre pris.

Enligt Almega skulle vinnarna på skatteavdrag för hushållstjänster bli oförsäkrade svartarbetare. Svartarbetet i svenska hem beräknas uppgå till tre miljarder årligen.

– Svartjobb är ett allvarligt problem för en stor del av arbetsmarknaden och kräver ett mer samlat grepp, säger Rolf Andersson. Han ifrågasätter varför man skulle lösa det just genom hushållsavdrag.

– Ska nästa steg bli att vi halverar priset på krogen också, undrar han.