Nu har skyddsombudet vänt sig till Arbetsmiljöverket. Situationen har blivit ohållbar. Vi berättar om den svåra situationen på sidorna 6-8 (KA nr 12/2005).

Sent omsider har politikerna insett allvaret och dragit bort besparingskraven. Det är positivt, men med ständigt växande arbetsbörda återstår ett stort arbete för att få psykiatrin att fungera väl för både dem som vårdar och dem som ska vårdas.