• 1992 fanns cirka 12 000 vårdplatser inom psykiatrins slutenvård i hela landet, idag är siffran 4 600.
Samtidigt har antalet patienter som behöver vård ökat. Detta enligt en lägesbeskrivning från Sveriges Kommuner och Landsting.

• Regeringen har beslutat att satsa 700 miljoner på psykiatrin för 2005 och 2006. Kommunals branschråd för hälso — och sjukvård kommer att följa utvecklingen och hur pengarna används.

• Enligt Kommunals ombudsman Liza di Paolo Sandberg har skötarnas arbetssituation blivit allt mer stressig på grund av minskade resurser, överbeläggningar samt att de även utsätts för hot och våld.