Kommunal och socialdemokraterna sätter nu fart på den facklig-politiska samverkan. En gemensam arbetsgrupp har arbetat fram en plattform: Tio steg till en mönsterarbetsplats.

Det ska åstadkommas bland annat genom en dialog mellan politiker, ledare och medarbetare på varje arbetsplats.

En ny samverkansmodell ska skapas mellan offentliga arbetsgivare och fackliga organisationer. Målet är att de anställda ska få större inflytande över sitt arbete, känna stolthet, tillit, lust och arbetsglädje. På det sättet uppnår man friska arbetsplatser. Inom fem år ska sjukfrånvaron bland Kommunals medlemmar inte längre vara större än på den övriga arbetsmarknaden.

Politiker, arbetsgivare och fackliga företrädare ska kunna tipsa varandra om bra lösningar. Det kan gälla arbetsorganisation, hur man påverkar arbetstider och scheman. Ledare för arbetsgruppen är riksdagsledamot Britt Bohlin Olsson, som tidigare har varit förtroendevald inom Kommunal.

Hon betonar att det inte är av en slump att de kvinnodominerade yrkena har de lägsta lönerna, flest deltider och störst ohälsa.

– Det tar tid att förändra kvinnornas arbetsvillkor. Det har med klass och kön att göra. Det mönstret är viktigt att se, säger hon.

Från Kommunals sida välkomnar man samarbetet.

– Det kommer att trygga anställningsvillkoren, ge ökat inflytande för våra medlemmar och även bättre samhällsservice. Kvalité för dem som får vård går hand i hand med bra villkor för dem som arbetar, säger Lars-Åke Almqvist, Kommunals förste vice ordförande.

Kommunals förbundsstyrelse har antagit plattformen och den kommer att presenteras på socialdemokraternas partikongress till hösten.