Där näckrosorna flyter,vilar vattnet stilla. Och träden vajar lätt under
solens ljus.

Där bryggan finns kvar som om all tid
stått stilla. Och blommorna doftar
ännu lika gott.