Det är socialstyrelsen som har sammanställt tillsynsrapporter från alla landets länsstyrelser. Flera länsstyrelser menar att omvandlingen av särskilda boenden till så kallade seniorboenden går för fort och att de inte är ordentligt underbyggda.

I Blekinge, Jönköping, Värmland och Stockholm rapporteras också om dagverksamheter som läggs ner. Och istället för ökade insatser från hemtjänsten tyder mycket istället på att de nya riktlinjerna för hemtjänsten istället innebär att de ska göra mindre.

Över huvudtaget går utvecklingen allt mer från omsorg till vård. När man bedömer de äldres behov ser man mer till de medicinska behoven än på det sociala innehållet i vardagen. Det här späs på av att det ofta är så ont om personal att man bara kan tillgodose de mest grundläggande behoven.

En annan tendens som kommer fram i rapporten är att hemtjänstens arbete delas upp i mindre och mindre delar. Det finns exempel där en och samma pensionär kan få hjälp med städning, inköp, tvätt, mat och personlig omvårdnad av fem olika enheter.

Men det finns också positiva nyheter i länsstyrelsernas sammanställning. Utvecklingen går mot att de äldre får bättre och bättre boendestandard, med enkelrum och kokmöjligheter.