Allra flest ville till Mittuniversitetet. 110 personer hade ”Det friska åldrandet” som sitt förstahandsval. Totalt sökte 124 till kursen, 50 kommer att antas. En ny chans att söka kommer till hösten.

Luleå tekniska universitet, Ersta Sköndal, och Högskolan i Gävle har också denna utbildning för undersköterskor och vårdbiträden som arbetar med äldre. Även de kommer att utöka antalet platser.

Högskolan i Gävle antar alla 36 förstahandssökande.

5-poängskursen ”Det friska åldrandet” är en av de skräddarsydda utbildningar som Kommunal har satt igång tillsammans med några universitet och högskolor.

Tanken är att bygga upp en ny typ av vuxenutbildning där man kan arbeta och studera samtidigt. Kommunals medlemmar ska kunna fördjupa och höja sin kompetens utan att behöva byta yrke.

Bland annat finns en introduktionskurs på 5 poäng. Avsikten med den är att få människor som är ovana att uttrycka sig i ord och skrift att inse att det inte är så svårt.

På Kommunals avdelningar finns nu en video om utbildningarna som intresserade kan be att få titta på.

Läs mer på: www.kommunal.se