Thuja hör tillsammans med lind, bok, avenbok och gran till de häckväxter som har genomgående stam. Det betyder att man inte ska toppa dessa förrän de vuxit upp till ungefär 20 centimeter under den tilltänkta höjden.

Men det som hänt är ingen jättekatastrof. Det går säkert att rätta till med hyfsat resultat. Er avskärmning kanske inte får den smäckra form som var tänkt från början, men kommer ändå att fylla sin uppgift. Grenarna närmast den bortklippta toppen kommer nu att försöka ta över toppfunktionen. För dig gäller det att hålla ihop dem så att de bildar en ”hyfsad” ny topp. När häcken sedan nått önskad höjd toppar och beskär du som vanligt.