De delade turerna innebär att vissa arbetsdagar startar klockan 7 och slutar klockan 13. Sedan har man ledigt i 3,5 timmar innan man går på ett tretimmarspass mellan 16,30-21,30.

– Passet är för kort för att göra nånting. De som bor i Borlänge kan inte åka hem. Vi tycker det är förkastligt och det har vi talat om för arbetsgivaren, säger Kommunals arbetsplatsombud på Lunden, Kristina Shamsie.

— Vi måste ha personal när verksamheten så kräver, säger Eva Grönlund, chef på omvårnadsförvaltningen på Falu kommun. Samtidigt förstår jag att de måste ha en arbetstid som de tycker fungerar. Vi ska lyssna på vad personalen tycker.

Eva Grönlund säger att de delade turerna ska utvärderas i augusti, först då vet man vad som kommer att ske i framtiden. I utvärderingen ska facket, enhetschefen och antagligen hon själv delta.

– I långa loppet nyper de sig själva i ändan, de delade turerna går ut över sjukskrivningarna, det har vi redan sett tecken på, säger Kristina Shamsie.

– Är det så är det inte bra alls, säger Eva Grönlund. Det är ingen god ekonomi om vår personal är sjuk, och det är absolut inget vi eftersträvar.

Trots kritiken misstänker Kristina Shamsie att arbetsgivarna kommer att förlänga systemet med hjälp av dispens.

– Det känns som på 1800-talet, suckar hon.