Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning i maj ger två tydliga besked:

* Väljarnas osäkerhet når rekordnivåer och har aldrig varit högre under de elva år som Scb gjort mätningar åt Kommunalarbetaren. Mer än en tredjedel, 36,7 procent av dem som svarat kan i dag inte uppge något parti som de stöder.

* Stödet till moderaterna har fördubblats till 12,5 procent av de personer som uppgett partisympati – 7,6 procent av alla tillfrågade. Vi får gå tillbaka till maj 1998 för att hitta lika höga siffror.

Socialdemokraterna backar mest av alla partier men är fortfarande absolut störst. Av de som kan uppge vilket parti de stöder säger 54,2 procent socialdemokraterna. Av alla tillfrågade, dvs inberäknat de som i dag inte kan uppge något parti, stöder 32,9 procent partiet.

Vi får också här gå tillbaka till maj 1988 för att hitta så relativt svagt stöd till s.

Förändringarna för övriga partier är små och statistiskt osäkra.

En närmare undersökning av siffrorna visar att det framför allt är partierna som regeringen Persson stöder sig på som tappar förtroende.

I den senaste mätningen ger 44,1 procent av de tillfrågade sitt stöd till något dessa partier. Det är 9 procentenheter färre än för ett halvår sedan.

Den borgeliga oppositionen stöds av 1,7 procentenheter fler än i november.

Partisympatierna bland Kommunals medlemmar:

Procent av dem som uppger stöd till parti maj 2005 (nov 2004)

Centerpartiet 5,4 (6,3)

Folkpartiet 3,8 (4,7)

Moderaterna 12,5 (5,2)

Kristdemokraterna 3,0 (5,2)

Miljöpartiet 4,0 (5,5)

Socialdemokraterna 54,2 (59,1)

Vänsterpartiet 14,5 (14,1)

Övriga 1,7 (0,9)

Procent av alla i undersökningen maj 2005 (nov 04)

Centerpartiet 3,3 (4,3)

Folkpartiet 2,9 (2,5)

Moderaterna 7,6 (3,5)

Kristdemokraterna 1,8 (3,5)

Miljöpartiet 2,4 (3,7)

Socialdemokraterna 32,9 (39,9)

Vänsterpartiet 8,8 (9,5)

Övriga 1,0 (0,6)

Vet ej 39,4 (32,5)
Inget svar 2,7 (2,0)