– Vi är väl ganska nöjda, säger Iréne Hellekant, som förhandlade tillsammans med sektionsordföranden Bertil Andersson. Hon beskriver uppgörelsen:

o Utrymmet blev 600 kr. Arbetsvärderingssystemet visade att vårdbiträden, undersköterskor, rehabiliteringspersonal och personliga assistenter ligger för lågt, de ska prioriteras i år. 50 kr av utrymmet går till det.

o Lägstalönen i Ale blir 16 000 kr, respektive 14 500 kr. Den individuella garantin är 175 kr, som bestämdes centralt.

– Uppgörelsen gäller detta år, efter årsskiftet sätter vi oss med arbetsgivarna igen, och hoppas bli klara före april.

Nu sätts lönesamtalen igång, de ska vara klara senast under september. I oktober kommer den nya lönen, och i november retroaktiva pengar.

Också arbetsgivaren, Ale kommun, är nöjd:

– Vi har ett bra fungerande system där cheferna måste vara tydliga i dialogen med varje medarbetare, det är värdefullt. Var och en kan påverka sin lön, säger Christina Björned, personalchef i Ale. Hon berättar också att nästa år kommer barnomsorgspersonalen att prioriteras, de ligger också lågt enligt arbetsvärderingssystemet.