Idealism är kärlek

och livets enda mening

och det enda som skapar liv

genom sitt eget väsens märkvärdighet

som bara är andlig expansionskraft

som allena har kraften att skapa något av intet

varigenom allt liv kommer till

som av ingenting,

men fastän kärleken aldrig synes

så känns den desto mer

och utgör egentligen all den enda verklighet

som spelar någon roll.