Avtalet gäller från 1 juli 2005 till 30 juni 2007.
Löneutrymmet 2005 är lägst 510 kr (motsvarar 2:97 kr i timmen) och från juli 2006 lägst 500 kr (motsvarar 2:91 kr i timmen).

Höjningarna av Ob-, jour- och beredskapsersättningar motsvarar höjningarna för anställda i kommuner och landsting.

En arbetsgrupp som ska se över hur den fackliga verksamheten kan utvecklas i de olika företagen ska tillsättas. Ett gemensamt dokument om riktlinjer för lönesättningen ska tas fram, och arbetsgivarna och facket centralt sätter press på företagen att komma igång med lönesamtal och strategi för löneutveckling. ”Om arbetsgivaren föreslår ingen eller ringa löneutveckling ska åtgärdsplan upprättas” står det i avtalet.

Allmänna anställningsvillkor ska gälla också ledsagare. Någon minimilön kom parterna inte fram till, arbetsgivarna hänvisade till att assistansreformen och ersättningen just nu ses över av staten.