Den 7 juni strandade förhandlingarna med Bussarbetsgivarna ( privata arbetsgivare ) och KFS ( kommunala bussbolag ).

BUA och KFS föreslog medling vilket Kommunal nu har gått med på.

På torsdag träffas parterna för att diskutera vilka frågor som medlarna bör försöka lösa.

Kommunal har tidigare begärt ett 1-årigt avtal med i snitt 650 kronor mer i lön per månad för trafikpersonalen.

Arbetsgivarna föreslår ett avtal fram till och med sista maj år 2008. Det avtalet skulle i så fall löpa ut ett år efter LO:s samordnade avtal med övriga arbetsgivare.

För detta vill bussarbetsgivarna betala mindre än vad Transport fick för sitt avtal som löper ut sista februari år 2008. Transport fick för detta 570 kronor per månad i år, 510 kronor nästa år och 570 kronor sista året.

Förutom löner vill Kommunal ha kompensation för att 6 juni ersätter annandag pingst som helgdag.
Dels genom att lördag efter jul- och nyårshelg inte ska bryta storhelgstilläggen, även lördag och söndag ska alltså räknas in.

Och dels genom att årets fem storhelger börjar räknas en timme tidigare jämfört med nu. Denna tidigareläggning har Kommunal redan fått i avtalen för anställda i kommuner och landsting.

Förbundet kräver också att få slippa hantering av kontanter i bussarna. Det är visserligen en politisk fråga men Kommunal vill att även arbetsgivarna driver detta krav mot ansvariga politiker.

Kommunal vill även skriva in i kollektivavtalen att trafikpersonalen har anställningstrygghet vid upphandling.
De bolag som vinner trafik ska förbinda sig att ta över berörd personal som så önskar från bolag som förlorar trafik.

Trots strandningen förra veckan fortsätter Kommunal och KFS att diskutera semester, det gäller semesterdagstillägg och semesterersättning, samt mindre förändringar i avtalet. Dessa förhandlingar påverkas inte av att medlare nu kallas in.