Du får nog vänta fyra-fem år innan din stickling börjar blomma. Clivia miniata (mönjelilja) är en både populär och tålig krukväxt med sina knippen av orangeröda trumpetliknande blommor.
Clivia finns ofta att köpa på vårkanten när den praktfulla blomställningen just är på väg upp. Sedan ska blomstängeln sträcka sig ett par decimeter över de breda mörkt gröna, glänsande bladen. Man kan ofta se cliviaplantor med blomställningen långt ner i bladrosetten, vilket inte gör någon glad. Man har då inte låtit sin planta vila tillräckligt. Den behöver alltså en längre vila i 7-10°C och först när blomstjälken börjar visa sig höjer man temperaturen till 15°C. Detta är kanske orsaken till att växten var populär under 1800-talet, när husen ofta var dåligt uppvärmda vintertid…

Vattna ungefär var fjortonde dag under vilan. Jorden skall knappt vara fuktig. Desto generösare är man med både vatten och näring när blomman börjar visa sig. Unga plantor planteras om varje år på vårkanten, medan vartannat eller vart tredje år räcker för etablerade plantor. Clivian är långlivad, lättskött och anpassningsbar. Sköter man den rätt blommar den både villigt och länge!