När du har arbetat mer än 12 månader under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare är du LAS:ad och har företrädesrätt till en ny anställning. Alla arbetsgivare är skyldiga att följa lagens regler. Om du inte får ett nytt vikariat kan det bero på att det finns andra personer som också är LAS:ade men har fler dagar än du. Facket hjälper dig naturligtvis i denna situation.