På de platser där effekterna på hälsan syns allra tydligast tar ledningarna ibland lätt på sitt eget ansvar, visar en enkät i Dagens Samhälle (18-2005). 63 av landets 80 sjukhus har svarat. Knappt hälften av landstingen har en policy mot rökning. Ytterst få sjukhus tar upp frågan med de anställda, 61 procent av sjukhusen säljer dessutom tobak inne på området!

Sjukvården måste skärpa sig. Det är pinsamt om vi ska ligga efter samhället i övrigt, säger Göran Boëthius, ordförande i Läkare mot tobak. Det är bara att instämma!